ÚLTIMA AVENTURA (SAIRIA NA ECA! MAGAZINE 4):

VOLTA AO PUPUCA-O-RAMA!

VOLTA AOS PERERÉS E PĂES-DUROS!